Odjel za lingvistiku

ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM (ZLF)

 

ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM (ZLF) znanstveni je forum koji se održava jednom godišnje u organizaciji Odjela za lingvistiku.

Oblik i tema ZLF-a nisu zadani, zamišljen je kao susret istraživača jezika, a do sada je najčešće bio namijenjen mladim istraživačima, i to doktorandima, poslijedoktorandima i mladim istraživačima među studentima diplomskih studija. Prvi je ZLF održan 2014. kao susret i domaći znanstveni skup zadarskih i zagrebačkih studenata lingvistike, a narednih se godina održavao kao znanstvena radionica, znanstveni skup ili proljetna škola, uvijek međunarodnoga karaktera. Teme se ZLF-a razlikuju iz godine u godinu, no i one su najčešće, iako ne isključivo, vezane za područja i probleme od posebne važnosti osobito mladim istraživačima na početku znanstvene karijere, poput metodologije istraživanja i pisanja znanstvenih radova u lingvistici, istraživačkih metoda u primijenjenoj lingvistici, dokumentacije jezika i obrade govornog jezika.

PROŠLA DOGAĐANJA:

8. ZLF (ZLF2022): Predicate: from polysemy to arguments, 06.-08.04.2022. Program 

7. ZLF (NEWCON2020): New Contexts for the Use of Minoritized Languages/Varieties, 26. – 28. 5. 2020. Program 

6. ZLF (ZLF2019): Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu, 16. 3. 2019. Program 

5. ZLF (ZLF2018): Language Documentation and the Treatment of Spoken Language, međunarodni znanstveni skup i međunarodna proljetna škola, 21. – 24. 3. 2018. Program

4. ZLF (ZLF2017): Research Methods in Applied Linguistics/Istraživačke metode u primijenjenoj lingvistici, međunarodna znanstvena radionica, 9. – 10. 6. 2017. Program

3. ZLF (ZLF2016): Jezični otoci Jadrana/Le isole linguistiche dell'Adriatico, međunarodni znanstveni simpozij, 14. 9. 2016. Program

2. ZLF (ZLF2015): Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici/Research methodology and scientific paper production in linguistics, međunarodna znanstvena radionica, 23. 4. 2015. Program

1. ZLF (ZLF2014) (bez teme), domaći studentski skup, 2. – 3. 6. 2014. Program