Odjel za lingvistiku

Nastavnici


Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav (zamjenica pročelnice Odjela)

Konzultacije: ponedjeljkom 13:15-14:15 sati i prema dogovoru

Ured 3.2. Tel. 023 200 837

e-mail: mkresic(at)unizd.hr

Znanstveni interesi: psiholingvistički i teorijski aspekti ovladavanja inim jezikom, višejezičnost, njemački kao strani jezik, jezik i identitet, kontrastivna lingvistika, modalne čestice

Poveznica na CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=324184

 

Izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić, CV  (pročelnica Odjela)

Konzultacije: utorkom 11-12 sati i prema dogovoru

Ured 3.5. Tel. 023 200 827

e-mail: lsimicic(at)unizd.hr

Znanstveni interesi: sociolingvistika i lingvistička antropologija:

interdisciplinaran pristup analizi jezične varijabilnosti i promjene s posebnim naglaskom na ulozi koju u jezičnim promjenama igraju kultura, jezični stavovi i identifikacija govornika, ali i na utjecaju različitih vidova jezične politike i upravljanja jezikom u tim istim procesima; položaj, vitalitet i održivost neslužbenih i nestandardnih govora i manjinskih jezika u Hrvatskoj i hrvatskog jezika u dijaspori; jezična geografija; socijalna psihologija jezika

Poveznica na CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=242995

 

Doc. dr. sc. Marco Angster, CV

Konzultacije:  utorkom 11-12 sati

Ured 3.5. Tel. 023 200 827

e-mail: mangster(at)unizd.hr

Znanstveni interesi: tvorba riječi, manjinski jezici, walser, korpusna lingvistika, kontrastivna lingvistika

Poveznica na CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=361073

 

Dr. sc. Antonio Oštarić, CV

Konzultacije: četvrtkom od 12 do 13h

Ured 3.2. Tel. 023 200 837

E-mail: aostaric(at)unizd.hr

Znanstveni interesi: sociolingvistika, jezični krajolici, ekologija jezika, jezični aspekti popisa stanovništva, engleski jezik, jezik u javnom prostoru

Poveznica na CROSBI: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278534

 

Doc. dr. sc. Mia Batinić Angster,

Konzultacije: četvrtkom 13-14 sati

Ured 3.2. Tel. 023 200 837

e-mail: mbatinic(at)unizd.hr

Znanstveni interesi: sintaksa, morfologija, anafora, povratnost, posvojnost, modalne čestice, višerječni izrazi, kontrastivna lingvistika

Poveznica na CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334990

 


Suradnici

 

Doc. dr. sc. Ante Jurić, Centar za jadranska onomastička istraživanja

 

Izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, Centar za jadranska onomastička istraživanja

 

Dr. sc. Rea Lujić, poslijedoktorandica

Konzultacije: četvrtkom 10-12 sati

Ured Stari kampus 147 Tel. 023 200 587

 e-mail: rlujic(at)unizd.hr 

Znanstveni interesi:  dvojezičnost i višejezičnost, dvojezično i višejezično obrazovanje, učenje francuskog kao trećeg jezika, učenikov identitet

Poveznica na CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/347182

Poveznica na Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=q5LmrvQAAAAJ&hl=en