Odjel za lingvistiku

Redovi predavanja

Red predavanja 1.-6. semestar akad. god. 2023./24. - dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual societ

Red predavanja 3.-5.semestar akad. god. 2023./24. - dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual society (za studente koji su u akad. god. 2022./2023. bili upisani na prvu godinu studija)

Red predavanja 1.-4. semestar akad. god. 2023./24, - dvopredmetni diplomski studij Lingvistike

Red predavanja 1.-6. semestar akad. god. 2022./23. -dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual society

Red predavanja za ponavljače 2.-5. semestar akad. god. 2022./23. -dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual society

Red predavanja 1.-4. semestar akad. god. 2022./23, - dvopredmetni diplomski studij Lingvistike

 

Red predavanja 1.-6. semestar akad. god. 2021./22. -dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual society

Red predavanja 1.-4. semestar akad. god. 2021./22, - dvopredmetni diplomski studij Lingvistike


Red predavanja 1.-6. semestar akad. god. 2020./21. -dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual society

Red predavanja 1.-4. semestar akad. god. 2020./21, - dvopredmetni diplomski studij Lingvistike

 

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2019./20. - dvopredmetni preddiplomski studij Language and communication in a multilingual society

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2019./20. - dvopredmetni diplomski studij Lingvistike

 

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2018./19. - jednopredmetni studij

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2018./19. - dvopredmetni studij

 

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2017./18. - jednopredmetni studij

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2017./18. - dvopredmetni studij

 

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2016./17. - jednopredmetni studij

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2016./17. - dvopredmetni studij

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih studija u akad. god. 2016./2017.

 

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2015./16. - jednopredmetni studij

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2015./16. - dvopredmetni studij

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih studija u akad. god. 2015./2016.

 

Red predavanja 1. - 4. semestar akad. god. 2014./15. - jednopredmetni

Red predavanja 1. - 2. semestar akad. god. 2014./15. - dvopredmetni

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih studija u akad. god. 2014./15.

 

Red predavanja 1. semestar akad. god. 2013./14.

Red predavanja 2. semestar akad. god. 2013./14.

Red predavanja 3. semestar akad. god. 2013./14.

Red predavanja 4. semestar akad. god. 2013./14.

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih studija u akad. god. 2013./14.

 

Red predavanja 1. semestar akad. god. 2012./13.

Red predavanja 2. semestar akad. god. 2012./13.

Red predavanja 3. semestar akad. god. 2012./13.

Red predavanja 4. semestar akad. god. 2012./13.

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih studija u akad. god. 2012./13.

 

Red predavanja 1. semestar akad. god. 2011./12.

Red predavanja 2. semestar akad. god. 2011./12.

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih odjela

 

Svi predmeti nude se studenticama i studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, ukoliko ima slobodnih mjesta.

Prijava izbornih predmeta za studente drugih odjela i studijskih programa vrši se u uredu Tajništva, u prizemlju zgrade na Trgu Kneza Višeslava 9 ili e-poštom na adresu: lingvistika@unizd.hr