Odjel za lingvistiku
Produžen rok prijave: Agreement Across Borders Conference: June 15-16, Zadar, Croatia

Produžen rok prijave: Agreement Across Borders Conference: June 15-16, Zadar, Croatia

Produžen je rok prijave sažetaka za konferenciju Agreement Across Borders Conference 2015, koja će se održati u lipnju 2015. godine u Zadru.
Novi rok za prijavu: 31.1.2015. Pristigle prijave također mogu biti dorađene do naznačenog roka.
Relevantne informacije o postupku prijave nalaze se na mrežnoj stranici konferencije http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme/network_events/aab2015
Organizacijski odbor: Andrew Nevins, Jana Willer-Gold, Marijana Kresić, Mia Batinić, Lucija Šimičić
Pročitaj više
Produžen rok prijave: Agreement Across Borders Conference: June 15-16, Zadar, Croatia
Drugi poziv za međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015

Drugi poziv za međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015

Znanstveno-istraživački projekt Eksperimentalna morfosintaksa južnoslavenskih jezika Sveučilišta College iz Londona u suradnji s Odjelom za lingvistiku Sveučilišta u Zadru organizira međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015 koji će se održati 15. i 16. lipnja 2015. godine na Sveučilištu u Zadru. Drugi poziv
Više informacija možete pronaći na web stranici: http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme/network_events/aab2015
Pročitaj više
Drugi poziv za međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015