Odjel za lingvistiku
POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA

POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA

Srdačno Vas pozivamo na predavanje izv. prof. dr. sc. Mislave Bertoše i dr. sc. Lucije Miškulin Saletović, v. pred.(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na temu Imenske formule u reklamnom diskursu.
Predavanje će se održati u sklopu Zadarske lingvističke sride u srijedu, 17. prosinca 2014., u 18.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).
Veselimo se Vašem dolasku! Sažetak
Pročitaj više
POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA
Međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015

Međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015

Znanstveno-istraživački projekt Eksperimentalna morfosintaksa južnoslavenskih jezika Sveučilišta College iz Londona u suradnji s Odjelom za lingvistiku Sveučilišta u Zadru organizira međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015 koji će se održati 15. i 16. lipnja 2015. godine na Sveučilištu u Zadru. Prvi poziv

Više informacija možete pronaći na web stranici: http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme/network_events/aab2015
Pročitaj više
Međunarodni znanstveni skup Agreement Across Borders Conference 2015
DRUGI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA DOKTORANDE I POSTDOKTORANDE ZLF 2015.

DRUGI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA DOKTORANDE I POSTDOKTORANDE ZLF 2015.

Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici | Zadar, 23. travnja 2015. godine
Research methodology and scientific paper production in linguistics | Zadar, 23 April 2015

Srdačno Vas pozivamo da sudjelujete na radionici za doktorande i postdoktorande, pretkonferencijskoj radionici u sklopu XXIX. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), koju organizira Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s HDPL-om. Drugi poziv
Mrežna stranica radionice: http://zadarskilingvistickiforum.blogspot.com/
Pročitaj više
DRUGI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA DOKTORANDE I POSTDOKTORANDE ZLF 2015.