Odjel za lingvistiku
IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

Studenti diplomskih studija s drugih odjela mogu upisati izborne predmete iz ljetnog semestra na Lingvistici svakim radnim danom od 9 do 12 sati u tajništvu Odjela lingvistike ili telefonom na (023) 200 824. Tajništvo se nalazi u prizemlju žute zgrade Sveučilišta na Relji (Trg kneza Višeslava 9). Upis traje do početka ljetnog semestra.
Pročitaj više
IZBORNI PREDMETI