Odjel za lingvistiku
Lingvistička srida: predavanje: prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na temu Metafore i složenice u suvremenom talijanskom jeziku

Lingvistička srida: predavanje: prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na temu Metafore i složenice u suvremenom talijanskom jeziku

Poštovani kolege, poštovane kolegice,

u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine, u 11:30 sati prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održat će predavanje pod naslovom "Metafore i složenice u suvremenom talijanskom jeziku" u sklopu Lingvističke sride Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. Predavanje će se održati u dvorani za poslijediplomske studije u rektoratu Sveučilišta u Zadru (Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).

Veselimo se Vašem dolasku!

Zadarska lingvistička srida,
Odjel za lingvistiku

Pročitaj više
Lingvistička srida: predavanje: prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na temu Metafore i složenice u suvremenom talijanskom jeziku
Lingvistička srida: predavanje: dr. sc. Julia Sallabank na temu "An ecological approach to language documentation and revitalisation "

Lingvistička srida: predavanje: dr. sc. Julia Sallabank na temu "An ecological approach to language documentation and revitalisation "

Poštovani kolege, poštovane kolegice,

u četvrtak, 16. svibnja 2019. godine, u 14 sati dr. sc. Julia Sallabank (School of Oriental and African Studies - SOAS, University of London) održat će predavanje pod naslovom  *An ecological approach to language documentation and revitalisation* u sklopu Lingvističke sride Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. Predavanje će se održati u dvorani za poslijediplomske studije u rektoratu Sveučilišta u Zadru (ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).

Veselimo se Vašem dolasku!

Zadarska lingvistička srida,

Odjel za lingvistiku

Pročitaj više
Lingvistička srida: predavanje: dr. sc. Julia Sallabank na temu "An ecological approach to language documentation and revitalisation "