Odjel za lingvistiku
TERMINOLOŠKI SIMPOZIJ

TERMINOLOŠKI SIMPOZIJ

Odjel za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru priređuje terminološki simpozij pod naslovom Terminologija i specijalizirano prevođenje u službi međukulturne strukovne komunikacije koji će se na Sveučilištu održati 22. i 23. kolovoza 2014.

Više informacija o simpoziju
Pročitaj više
TERMINOLOŠKI SIMPOZIJ
Objavljena knjiga Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim

Objavljena knjiga Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim

Dvojezična knjiga Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen/Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim autorica Marijane Kresić i Mije Batinić nastala je na projektu Transfer kao strategija u učenju stranih jezika koji se pod vodstvom Marijane Kresić provodio na Odjelu za lingvistiku od 2. siječnja 2010. do 30. lipnja 2013. godine. Knjiga s CD-ROM-om objavljena je u svibnju ove godine u izdanju Sveučilišta u Zadru uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost, Sveučilišta u Zadru i Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U teorijskome dijelu knjige opisuje se kategorija modalnih čestica u njemačkome i hrvatskome jeziku te se predlaže kategorizacija drugih modalnih konstrukcija u hrvatskome jeziku koje su njihove funkcionalne istovrijednice. Glavni dio knjige zauzima leksikografski opis modalnih čestica u njemačkome jeziku, modalnih čestica i njima istovrijednih modalnih konstrukcija u hrvatskome jeziku te prijevodne istovrijednice ovih modalnih elemenata u engleskome jeziku u kojemu čestice nisu izdvojene kao zasebna kategorija riječi.

Budući da i u njemačkome i u hrvatskome jeziku modalne čestice tvore kategoriju riječi s istom funkcijom, odabran je kontrastivni, dvojezičan pristup njihovu opisu. Modalne su čestice sinsemantične riječi čije značenje ovisi o specifičnome kontekstu njihove uporabe jer izražavaju subjektivne aspekte komunikacijske interakcije. Osim o kontekstu, njihovo značenje ovisi i o vrsti rečenice u kojemu se čestica nalazi te o ostvarenome govornome činu. Opis utemeljen na kontekstu njihove uporabe, kojemu je cilj olakšati ovladavanje ovom kategorijom riječi govornicima njemačkoga i hrvatskoga kao inih jezika, novina je u njemačkoj i hrvatskoj leksikografiji i gramatikografiji. Svi su opisi čestica korpusno utemeljeni te su oprimjereni rečenicama i dijalozima iz pisanih i govorenih korpusa svih triju jezika. Nedostatni opisi značenja modalnih čestica razlogom su njihove zapostavljenosti u udžbenicima i priručnicima za učenje njemačkoga i hrvatskoga kao inih jezika, stoga je ponuđen i didaktički koncept za ovladavanje česticama. U glavnome dijelu leksikona, koji je trojezičan, nude se engleski prijevodni ekvivalenti njemačkih i hrvatskih čestica kao dodatno pomagalo u procesu učenja s obzirom na to da je engleski često prvi strani jezik većine govornika i njemačkoga i hrvatskoga kao inih jezika.

Na CD-ROM-u se uz sadržaj knjige nalaze ozvučeni dijalozi koje čitaju izvorni govornici te nastavni materijali s vježbama za učenje funkcije i uporabe modalnih čestica u njemačkome i hrvatskome jeziku.

Knjiga se po cijeni od 200 kuna može kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadela. Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.
Pročitaj više
Objavljena knjiga Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim