Odjel za lingvistiku
IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

Upis izbornih predmeta za studente s drugih odjela počinje 1. listopada i traje do 18. listopada. Studenti se mogu upisati putem e-mailom tako da napišu ime, prezime, naziv željenog predmeta, studij na kojega upisuju izborni predmet i JMBAG. Popis izbornih. E-mail: lingvistika(at)unizd.hr. Ako u roku dva dana ne dobijete putem e-maila potvrdu da ste upisani, tada se javite telefonom (200 824) ili osobno u tajništvo.
Pročitaj više
IZBORNI PREDMETI
OTVORENI DAN ODJELA

OTVORENI DAN ODJELA

Poštovani kolege i poštovane kolegice!
Pozivamo vas na Otvoreni dan Odjela za lingvistiku koji će se održati u četvrtak, 26. rujna 2013. godine od 15 do 19.30 sati u dvorani 1.3 u zgradi Sveučilišta na Relji (Trg kneza Višeslava 9). Program. Filmovi.
Pročitaj više
OTVORENI DAN ODJELA
DIPLOMSKI RAD - obrana

DIPLOMSKI RAD - obrana

Maida Bilkić branit će diplomski rad pod nazivom Konstruiranje identiteta u međukulturalnoj komunikaciji: jezik, kategoriziranja, generalizacija i stereotipa, u srijedu 25. rujna 2013. godine s početkom u 13 u prostorijama Odjela za lingvistiku na Relji.
Pročitaj više
DIPLOMSKI RAD - obrana