Odjel za lingvistiku

Obrane diplomskih radova

Dana 28.listopada u 10h u učionici 3.1. na Relji održati će se obrana diplomskog rada studenta Mateja Ćuže  pod naslovom: „Korpusna analiza priložnih višerječnih izraza s konstituentom ruka ili noga“. Mentor je doc. dr. sc. Marco Angster. Uz njega će u povjerenstvu  kao predsjednik povjerenstva biti doc. dr. sc. Mia Batinić Angster te prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav kao član.

Dana 30. listopada u 12h u učionici 1.3. na Relji, održati će se obrana diplomskog rada studentice Marijane Markalaus pod nazivom: Prebacivanje kodova kao metoda upravljanja jezikom u nastavi hrvatskog jezika." Mentorica je izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić. Uz nju se će u povjerenstvu biti  predsjednica povjerenstva  doc. dr. sc. Mia Batinić Angster,i  dr. sc. Antonio Oštarić kao član.

Dana 3. studenog 2020. u 10h putem Ms Teams platforme, održati će se obrana diplomskog rada studentice a Tee Andrić  pod naslovom : „ Jezični stavovi mladih u Zadru prema višejezičnosti u lokalnom kontekstu“. Mentorica je izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić. Uz nju će u komisiji kao predsjednica povjerenstva biti prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav i doc. dr. sc. Klara Bilić-Meštrić kao član povjerenstva.

 

Theme picker