Odjel za lingvistiku

DIPLOMSKI RAD - obrana

Marina Kosović branit će diplomski rad pod nazivom Aspekti konceptualne metafore; analiza konceptualnih metafora o ljubavi u pjesmama hrvatskih i inozemnih izvođača/ica, u četvrtak 19. prosinca 2013. godine s početkom u 14 sati u učionici u Studentskom domu na Novom kampusu.