Odjel za lingvistiku

Istraživanje o zadaćama sveučilišta

Istraživanjem se žele ispitati stavovi studenata svih sveučilišta u Hrvatskoj o zadaćama i pravcu razvoja sveučilišta danas. Namjera ovog istraživanja nije ispitivanje stavova studenata o radu pojedinog sveučilišta, fakulteta, odsjeka ili nastavnika, već isključivo stavovi o ulozi, zadaćama i pravcu razvoja sveučilišta na nacionalnoj razini, i to iz perspektive studenata. Upitnik je u potpunosti anoniman. Namijenjen je studentima svih preddiplomskih i diplomskih studija.

 

Poveznica za pristup upitniku: https://limesurvey.srce.hr/438372?lang=hr.