Odjel za lingvistiku

Konferencija Visibility of Languages and Dialects in the Linguistic Landscape

Visibility of Languages and Dialects in the Linguistic Landscape završna je konferencija projekta Komodifikacija jezika i dijalekata u manjinskim kontekstima (KoDiMaK)  (istraživački projekt br. IP-UNIZD-2021-01, voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko) uz sudjelovanje istraživačkog tima projekta Manjinski jezici i kulture kao ekonomski resurs u lokalnom brendiranju i turističkoj promidžbi (znanstveno-tehnička suradnja između Hrvatske i Austrije) koja će se održati na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru od 7. do 8. srpnja 2023.

Predsjednica Organizacijskog odbora:

Izv.prof.dr.sc. Ivana Škevin Rajko (Odjel za talijanistiku)

Članovi Organizacijskog odbora:

Izv.prof.dr.sc. Lucija Šimičić (Odjel za lingvistiku)

Izv.prof.dr.sc. Mladen Rajko (Odjel za ekonomiju)

Doc. dr.sc. Antonio Oštarić (Centar za strane jezike)

Doc. dr.sc. Nikolina Gunjević Kosanović (Odjel za talijanistiku)