Odjel za lingvistiku

LINGVISTIČKA ANTROPOLOGIJA

Rezultate pismenog ispita iz Lingvističke antropologije održanog 19. 6. 2012. možete vidjeti ovdje.  Ispiti se mogu vidjeti u petak 29 6. 2012. kod asistentice Mie Batinić od 11 do 12 sati. Studenti koji žele odbiti ocjenu o tome trebaju obavjestiti osobno asistenticu Miu Batinić u petak ili do ponedjeljka, 2. srpnja, javiti e-mailom nastavnici Zrinki Šimunić nakon čega će ocjene biti upisane. O upisu ocjene u indeks studenti će biti naknadno obaviješteni.