Odjel za lingvistiku

Lingvistička srida-19. siječnja 2021

Poštovani,

 

pozivamo Vas na 1. ovogodišnju lingvističku sridu na kojoj će Mirjana Šnjarić i Mirjana Borucinsky imati zanimljivo predavanja pod naslovom:OPĆEZNANSTVENE GLAGOLSKO-IMENIČKE KOLOKACIJE U HRVATSKOME, NJEMAČKOME I ENGLESKOME JEZIKU.

U prilogu je kratak sažetak što Vas očekuje na predavanju:

Autorice će predstaviti dosadašnja istraživanja koja su provele o glagolsko-imeničkim (G-I) kolokacijama u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku. Općeznanstvene kolokacije neophodne su u svakodnevnoj znanstvenoj komunikaciji, prije svega u pismenom izražavanju. Trojezični popis transdisciplinarnih G-I kolokacija (npr. koristiti (znanstvene) izvore ʽ(wissenschaftliche) Quellen heranziehenʼ, ʽto cite sourcesʼ; upotrijebiti argumente ʽArgumente heranziehenʼ, ʽto use argumentsʼ; primijeniti pristup ʽeinen (wissenschaftlichen) Ansatz aufgreifenʼ, ʽto adopt an approachʼ) izrađen je iz perspektive potreba hrvatskih autora u znanstvenom pisanju, a kontrastivni pristup primijenjen u izradi popisa glagolsko-imeničkih kolokacija usredotočen je na prikaz najvažnijih međujezičnih razlika i problema koji nastaju u znanstvenom pisanju izvornih govornika hrvatskoga jezika na nekom od stranih znanstvenih jezika, bilo njemačkom bilo engleskom. No, rezultati istraživanja mogu biti od koristi i izvornim govornicima hrvatskoga jezika koji svoja znanstvena istraživanja objavljuju na hrvatskome jeziku, čime se nastoji osvijestiti važnost ove teme te doprinijeti očuvanju nacionalnog znanstvenog jezika.  

Odabrane G-I kolokacije koriste se u autentičnom kontekstu i utvrđene su pomoću suvremenog ad hoc korpusa hrvatskoga znanstvenog jezika, koji sadrži više od 600 000 pojavnica, a sastavljen je od doktorskih disertacija i članaka iz područja humanističkih znanosti objavljivanih u periodu od 2010. do 2020. godine. Kolokacijske istovrijednice za njemački i engleski jezik dobivene su pomoću alata Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) i CollocAid.

Ključne riječi: općeznanstveni jezik, kolokacije, hrvatski, njemački, engleski

Poveznica na online predavanje :
https://us02web.zoom.us/j/83476576063?pwd=NmVVZnhGT3FQUVh5ZDhzeWdJZXBMUT09

Meeting ID: 834 7657 6063
Passcode: 714979