Odjel za lingvistiku

Nagrada rektorice

Dragi studenti,

u povodu proslave Dana Sveudilišta, Dies academicus 2020, rektorica će dodijeliti nagrade studenticama i studentima Sveučilišta u Zadru za postignute uspjehe u akademskoj godini 2018./2019.

Nagrade izvrsnim studentima dodjeljuju se ne samo za ostvareni prosjek ocjena, već i za cjelokupni studentski angažman, odnosno postignute rezultate u istraživačkim, stručnim, umjetničkim i sportskim aktivnostima.

Prijave možete donijeti u odjelno tajništvo do 10. veljače 2020.

Popratna dokumentacija treba sadržavati:

- životopis

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju prethodne razine studija za studente prve godine diplomskog studija (ovo Vam ja dajem u tajništvu)

- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama student nalazi u 30% najuspješnijih studenata na godini studija (ovo isto u tajništvu)

- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman studenta u relevantnim aktivnostima.

Kriterije za vrednovanje akademske uspješnosti studenata pogledajte u privitku.