Odjel za lingvistiku

Najava skupova na Sveučilištu u Zadru_Europski dan jezika / European Day of Languages

Najava skupova na Sveučilištu u Zadru_Europski dan jezika / European Day of Languages

Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti,

obavještavamo vas da se tijekom sljedećega tjedna na Sveučilištu u Zadru održavaju dva međunarodna skupa na temu jezične raznolikosti te očuvanja i zamjene jezika u manjinskim kontekstima.

U srijedu, 14. rujna 2016. održat će se jednodnevni skup „Le isole linguistiche dell'Adriatico / Jezični otoci Jadrana“ u organizaciji Odjela za lingvistiku te kolega s Odjela za talijanistiku i iz Centra za jadranska onomastička istraživanja. Radi se o završnom skupu projekta Čimbenici održivosti jezičnih manjina na Jadranu: poredbena analiza sociolingvističkog profila moliškohrvatske, zaratinske i arbanaške zajednice kojega financira Zaklada Adris. Radni jezik skupa je talijanski. Program skupa možete pronaći ovdje.

U petak i subotu, 16. i 17. rujna 2016. održat će se međunarodni skup “Perspectives on Language Sustainability: Discourses, Policies and Practices” kao završni skup projekta Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa kojega sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Skup se održava u organizaciji Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. Službena mrežna stranica skupa je http://proviza-unizd.eu/en/conference/. Radni jezik skupa je engleski. Program skupa možete pronaći ovdje.

Ovim dvama skupovima Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru obilježava i Europski dan jezika, a informacije o skupovima dostupne su i na službenim stranicama EDL-a: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/hr-HR/Default.aspx. Oba su skupa stoga otvorena svoj zainteresiranoj znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti, a kotizacija se ne naplaćuje.

Oba će se skupa održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Veselimo se Vašem dolasku.