Odjel za lingvistiku

Nastava se do daljnjega održava pomoću e-sustava za učenje na daljinu/Classes are further maintained using the e-learning system ".

Dragi studenti/ Dear students,

Nastava se do daljnjega održava pomoću e-sustava za učenje na daljinu/Classes are further maintained using the e-learning system ".