Odjel za lingvistiku

Obavijest o održavanju Završnog ispita za studente prijediplomskog studija

Završni ispit na prijediplomskom studiju Language and Communication in a Multilingual Society u zimskom će se roku održati 30. siječnja (1. rok) te 13. veljače (2. rok) od 9 do 12 h u učionici SK-203.
Kolegiji iz kojih će biti odabrane teme u zimskom ispitnom roku su: „Understanding Language“ i „Language, Culture, and Society“, a popis tema za pojedine kolegije dostupan je na mrežnim stranicama Odjela za lingvistiku (Dokumenti > Diplomski i završni rad). Studenti koji za to ispunjavaju uvjete polaganje završnog ispita prijavljuju u tajništvu Odjela najkasnije sedam dana (7) prije najavljenog termina ispita.