Odjel za lingvistiku

Obavijest o održavanju ZLF-a

Obavijest o održavanju ZLF-a

Međunarodni znanstveni skup Zadarski lingvistički forum (ZLF2022) | Predicate: from polysemy to arguments

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru i projekt SARGADA (Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) organiziraju skup koji okuplja istraživače koji se bave svojstvima predikata, i to posebno polisemijom i argumentnom strukturom glagola. Na skupu će se predstaviti radovi u kojima se istražuje polisemija i ostvarivanje argumenata iz različitih teorijskih, empirijskih i primijenjenih perspektiva, a također će se održati radionica o dopunama i dodacima.

Skup će se održati na Sveučilištu u Zadru od 6. do 8. travnja 2022. godine. Više informacija o skupu možete pronaći na mrežnoj stranici skupa, a program je dostupan OVDJE.

 

Znanstveni i Organizacijski odbor