Odjel za lingvistiku

Obavijest o upisima u ljetni semestar 2023/2024

Nakon upisa kolegija na Studomatu potrebno je javiti se u tajništvo Odjela putem e-maila do 01. ožujka 2024., ali samo oni studenti koji plaćaju školarinu za ljetni semestar i ako nisu prethodno poslali potvrdu o uplati školarine. Uplatnicu su dobili na početku akademske godine (osim apsolvenata). Mogu se javiti na e-mail kako slijedi: cbrala@unizd.hr

Molimo studente da u e-mailu navedu svoj JMBAG (10-znamenkasti broj na iksici koji najčešće počinje sa 0269…).

Svi studenti koji su bili u obvezi platili samo upisninu 26,54 eura na početku akad. god. (bez plaćanja školarine) ne trebaju se javljati u tajništvo Odjela, već samo upisuju kolegije putem Studomata.

NAKON 1. OŽUJKA 2024. BIT ĆE POTREBNO NAPISATI ZAMOLBU ZA NAKNADNI UPIS U LJETNI SEMESTAR KOJA SE NAPLAĆUJE 39,82 EURA, A PREMA ODLUCI https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/troskovi_i_naknade/Odluka_o_visini_troskova_i_naknada.pdf?ver=4sXZKluZHW-zOseMJkxm2Q%3d%3d Zamolbu ne pišu studenti koji će braniti diplomski/završni rad ili ispit do 31. ožujka 2024. Oni se mogu upisati bez zamolbe najkasnije do 12. travnja 2024. (ako nisu obranili oba diplomska/završna rada ili ispita).

Apsolventura se ne upisuje putem Studomata, već se studenti javljaju na gore navedeni e-mail (prema razini studija koju upisuju). Upisuju se prema odluci Senata za apsolvente: https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/upisi_2023_24/odluke/9.%20Odluka-apsolventski%20staz.pdf?ver=wNMC3HY2huhnq7GBL-s0oQ%3d%3d prema kojoj mogu obraniti završni rad/ispit ili diplomski rad do 31. ožujka 2024.

Studenti koji idu na Erasmus u ljetnom semestru ne upisuju se putem Studomata, već se javljaju za upis u tajništvo Odjela nakon što se vrate i dobiju Odluku o priznavanju studijskog razdoblja na mobilnosti.

Studenti koji upisuju predmete iz parcijale podnose obrazac za parcijalu u odjelnom tajništvu.

Svi studenti kojima Studomat ne dozvoljava upis trebaju se javiti u tajništvo Odjela.

SVAKI EVENTUALNI POGREŠAN UPIS KOLEGIJA PUTEM STUDOMATA BIT ĆE PONIŠTEN.

SVI STUDENTI KOJIMA JE ISTEKLO DVOSTRUKO TRAJANJE STUDIJA TREBAJU ZAVRŠITI STUDIJ NAJKASNIJE DO 30.09.2024. (6,7, 8 ili više godina na prijediplomskom studiju te 4, 5, 6 ili više godina na diplomskom studiju).

Redovitim studentima-apsolventima koji će završiti studij do 31. ožujka 2024. studentska prava traju do 29. veljače 2024. te u roku od mjesec dana, odnosno do 29. ožujka 2024. trebaju regulirati zdravstveno osiguranje i predati potvrdu o studentskom statusu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kako bi se osigurali po drugoj osnovi.

Za upis predmeta iz Centra za strane jezike sve dodatne informacije možete pronaći na poveznici https://csj.unizd.hr/

Molimo da se za sve poteškoće sa Studomatom javite na e-mail: cbrala@unizd.hr ili da dođete u Tajništvo Odjela.

Važne napomene:

    Nakon odabira i potvrde upisa izbornih kolegija na Studomatu, iste više ne možete mijenjati putem Studomata.
    Za promjenu već odabranih i upisanih izbornih kolegija javite se  u tajništvo Odjela. Izborne kolegije možete promijeniti samo ako za kolegij nije popunjena upisna