Odjel za lingvistiku

Obavijest za brucoše i obavijest o upisima na višu godinu

Obavijest za brucoše:
Upis izbornih kolegija putem Studomata počinje 27. rujna 2021. i traje do 11. listopada 2021.
Više informacija možete vidjeti ovdje. 


Upisi u višu godinu:
Upis u višu godinu putem Studomata počinje 27. rujna 2021. i traje do 11. listopada 2021.
Više informacija o upisu u višu godinu za jednopredmetne studije možete vidjeti na odjelnim stranicama, a za dvopredmetne studije ovdje.