Odjel za lingvistiku

Obavijest za brucoše o upisu izbornih kolegija za zimski semestar putem Studomata

Upis izbornih kolegija za zimski semestar putem Studomata počinje 27. rujna 2019. i traje do 8. listopada 2019.

Kolegiji se upisuju u skladu s redovima predavanja matičnog studija.

Obvezni kolegiji već su upisani na Studomatu.

UPIS STRANOG JEZIKA U CENTRU ZA STRANE JEZIKE

Svi studenti dvopredmetnih preddiplomskih studija koji upisuju strani jezik u Centru za strane jezike, nakon upisa stranog jezika putem Studomata, trebaju doći u Centar za strane jezike i osobno potvrditi upis stranog jezika od 30. rujna do 7. listopada 2019. od 8:00 do 16:00 (Jurja Bjankinija 2, Poluotok).

Ako ste upisali krivi izborni predmet putem Studomata, možete se javiti tajnici na matičnom odjelu.

SVAKI EVENTUALNI POGREŠAN UPIS IZBORNIH KOLEGIJA U AK. GOD. 2019./2020. PUTEM STUDOMATA PONIŠTIT ĆE SE.

Molimo da se za sve eventualne poteškoće sa Studomatom javite na e-mail: mmirkovi@unizd.hr. Možete se javiti i tajnici na svojem matičnom odjelu ili Uredu za preddiplomske i diplomske studije – Referadi za dvopredmetne studije (Poluotok, R. Boškovića 1, 1. kat, 4. ured).

 Upute o postupku prijave na kolegije putem Studomata

  • Prije upisa izbornih kolegija na Studomatu obvezno provjerite redove predavanja svog upisanog studija (na mrežnoj stranici matičnog odjela ili ovdje: https://www.isvu.hr/javno/hr/vu269/nasprog/2019/nasprog.shtml) i raspored predavanja (http://www.unizd.hr/lingvistika) te se na matičnom odjelu raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih kolegija. Za upis putem Studomata najbolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o onome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi osim željenih kolegija trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom na to da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama.
  • Prijavljujete se na Studomat koristeći AAI@EduHr elektronički identitet.
  • Ako nedostaje neki od vaših obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ga upišete.
  • Odabirete izborne kolegije.
  • Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na gore navedenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici matičnog odjela.
  • Nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

Važne napomene:

  • Kada jednom potvrdite i upišete odabrane kolegije, više nećete moći promijeniti odabir kolegija putem Studomata.
  • Za promjenu već odabranih i upisanih kolegija dužni ste se javiti u tajništvo odjela gdje će vam biti obrisan upisani kolegij i dodan neki drugi umjesto obrisanoga (ako nije ispunjena upisna kvota).
  • Ako studenata upisanih na izborni kolegij ima manje od 10, taj se kolegij neće izvoditi. Ako student u prvom tjednu nastave otkrije da se izborni kolegij na koji se upisao ne izvodi, treba doći u tajništvo odjela radi promjene kolegija.

Upute za rad na Studomatu.