Odjel za lingvistiku

Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija

Poštovani studenti i studentice treće godine preddiplomskog studija "Language and communication in a multilingual society",

približava se 6. semestar i kraj Vašeg studija koji možete završiti na dva načina: a) pisanjem i obranom završnog rada ili b) polaganjem završnog ispita, uz prethodno upisivanje kolegija Istraživanje i terenski rad u sklopu kojega ćete odraditi praktičan rad (npr. sudjelovati u provedbi nekog istraživanja). Bez obzira na to koju opciju odaberete, upisujete i izborne predmete u vrijednosti od 9 ECTS bodova iz ponude izbornih predmeta drugih odjela Sveučilišta (dostupni na studomatu u izbornoj grupi "Izborni predmeti s drugih Odjela"). Kada odaberete kolegije, potrebno je poslati popis željenih kolegija mentoru koji vam je dodijeljen na prvoj godini koji vam treba odobriti odabir prije samoga upisa.

 Detaljnije upute i obrasce za prijavu teme završnog rada te za prijavu završnog ispita možete pronaći na mrežnim stranicama Odjela za lingvistiku:

 https://lingvistika.unizd.hr/dokumenti

<https://lingvistika.unizd.hr/dokumenti>

 Pisanje završnog rada namijenjeno je primarno onim studentima koji imaju vrlo jasno definiranu temu rada te čiji sažetci budu prihvaćeni na sjednici Stručnog vijeća Odjela za lingvistiku u veljači 2023. Studenti koji su prijavili temu završnog rada bit će nakon 10. 2. 2023. obaviješteni je li im tema prihvaćena.

 Podsjetnik: Popunjeni obrazac za prijavu teme završnog rada, potpisan od strane mentora, potrebno je predati do 27. 1. 2023. u odjelno tajništvo.

Stručno vijeće Odjela će zatim razmotriti pristigle prijave i donijeti odluke o njihovom prihvaćanju. Napominjemo da se teme završnog rada odobravaju iz predmeta koji se izvode u sklopu tematskih modula (M1 - M4) te iz modula M0 na preddiplomskom studiju.