Odjel za lingvistiku

Obilježavanje dana litavskog jezika

Obilježavanje dana litavskog jezika

Poštovani kolege, poštovane kolegice,

u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 14:30 sati u dvorani za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar) održat će se

Dan litavskog jezika / Lingvistička srida posvećena litavskome jeziku

Cilj susreta je upoznati studente i sve zainteresirane s litavskim, malim europskim jezikom iznimno važnim za razumijevanje pretpovijesti svih slavenskih jezika.
U prvom dijelu izlaganja predstavit će se Republika Litva i litavski jezik iz povijesne i sociolingvističke perspektive uz osnovni društveni i politički kontekst. Nakon toga govorit će se o najvažnijim jezičnim obilježjima litavskoga jezika i njegovoj važnosti za poredbenopovijesna istraživanja, posebno za rekonstrukciju praslavenskoga jezika te slavensku, a samim time i hrvatsku etimologiju. Susret se održava u suradnji s Uredom Veleposlanstva Republike Litve u Zagrebu povodom stote obljetnice uspostave državnosti Republike Litve.

Izlagači su:

Pavao Krmpotić. Diplomirao opću lingvistiku, kroatistiku i zapadnu slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija u više navrata boravio u Vilniusu (Litva) i Rigi (Latvija) učeći litavski i latvijski jezik. Suradnik na prvom svesku Etimološkog rječnika hrvatskoga jezika (2016.). Trenutno završava poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Rijeci i radi kao asistent na projektu Općeslavenski lingvistički atlas akademika Ranka Matasovića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Renata Pelenokaitė. Završila je preddiplomski studij litavske filologije i hrvatskoga jezika na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu (Litva). Nakon toga dolazi na diplomski studij na Filozofski fakultet u Zagrebu gdje diplomira kroatistiku. Tijekom preddiplomskoga studija u više navrata boravila je u Zagrebu, a zimski semestar a.g. 2009./2010. studira na Odsjeku za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta u Pečuhu (Mađarska) u sklopu programa Erasmus. Od sredine 2013. radi kao pomoćnica voditelja Ureda veleposlanstva Republike Litve u Zagrebu.

Veselimo se Vašem dolasku!

Uz srdačne pozdrave,

Odjel za lingvistiku

Zadarska lingvistička srida