Odjel za lingvistiku

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 11. ožujka 2015. godine s početkom u 14:00 sati studentica Ljerka Morović branit će diplomski rad s temom "Korpusna analiza uporabe lica u znanstvenom funkcionalnom stilu hrvatskog jezika"