Odjel za lingvistiku

Obrana diplomskog rada

Dana 25. listopada 2022. u 9h u uredu 3.5. na Relji, održati će se obrana diplomskog rada studentice Antonele Pizek pod nazivom "Korpusna analiza modifikacija poslovica u engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku"