Odjel za lingvistiku

Obrana završnog rada

U utorak, 21.02.2023., s početkom u 11.30 sati u prostoriji 3.5. u Sveučilišnoj zgradi na Relji (Trg kneza Višeslava 9) održat će se obrana završnog rada studentice Katarine Semenčić s temom "The use of the English language in digital media and daily communication among non-native speakers of English in Croatia"