Odjel za lingvistiku

Poziv na predavanje akademika prof. dr. sc. Ranka Matasovića: "Čemu služi lingvistika?"

Srdačno ste pozvani na predavanje akademika prof. dr. sc. Ranka Matasovića (Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) pod naslovom "Čemu služi lingvistika?" koje će se održati u sklopu obilježavanja obljetnice Odjela za lingvistiku. Predavanje će se održati u srijedu, 21. ožujka 2018. godine, u 17 sati u Svečanoj dvorani u glavnoj zgradi Sveučilišta u Zadru.