Odjel za lingvistiku

POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA

Srdačno Vas pozivamo na predavanje:
Jurica Polančec, mag. ling.: "Slavenski tip glagolskog vida" Opširnije
Predavanje će se održati u sklopu Zadarske lingvističke sride u srijedu, 20. siječnja 2016., u 17.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).