Odjel za lingvistiku

POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA

Srdačno Vas pozivamo na predavanje:
Prof. dr. sc. Andrew Nevins (University College London): "The Brown-Eyed Construction and its Crosslinguistic Correlates" Opširnije

Predavanje će se održati u sklopu Zadarske lingvističke sride u ponedjeljak, 23. ožujka 2015., u 17.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).