Odjel za lingvistiku

POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA

Srdačno Vas pozivamo na predavanje:
dr. sc. Alexa Mathias (Leibniz Universität Hannover, Njemačka): Metaphors in Context: A Corpuslinguistic Study on Song-Lyrics from the Extreme Right-Wing Music Scene in Germany Opširnije

Predavanje će se održati u sklopu Zadarske lingvističke sride u srijedu, 18. ožujka 2015., u 15.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).