Odjel za lingvistiku

POZIV NA PREDAVANJE - LINGVISTIČKA SRIDA

Dragi kolege, drage kolegice,


srdačno ste pozvani na Lingvističku sridu koja će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. u 18:00 sati, u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar). 

Predavanje će na engleskom jeziku održati dr. sc. Burak Tomak (School of Foreign Languages, Marmara Unversity, Istanbul, Turkey) na temu English as a Lingua Franca (ELF)

Veselimo se Vašem dolasku, novim spoznajama i raspravama!

Srdačno,

Odjel za lingvistiku
Zadarska lingvistička srida