Odjel za lingvistiku

POZIV NA PREDSTAVLJANJE PROJEKTA - LINGVISTIČKA SRIDA

POZIV NA PREDSTAVLJANJE PROJEKTA - LINGVISTIČKA SRIDA
Srdačno Vas pozivamo na predstavljanje projekta Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ProViZA). Predstavljanje će se održati u sklopu Zadarske lingvističke sride u srijedu, 4. studenog 2015., u 18.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar). Plakat

Veselimo se Vašem dolasku!