Odjel za lingvistiku

Poziv na sudjelovanje u istraživanju + mogućnost nagrade u iznosu od 200kn

Poštovani/a,

pozivamo Vas da odvojite 15 minuta vremena i sudjelujete u istraživanju koje se provodi na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Anketom se ispituju Vaši stavovi i mišljenje o epidemiji uzrokovanoj koronavirusom i bolesti COVID-19, te neki aspekti Vašeg ponašanja i osobina ličnosti.

MOGUĆNOST NAGRADE U IZNOSU OD 200 KN
Nakon što ispunite anketu do kraja, ukoliko želite imate mogućnost ostaviti svoje kontakt podatke i time ući u bubanj za izvlačenje slučajnog dobitnika nagrade u iznosu od 200 kn. Kontakt podaci koje ćete ostaviti se nikako neće moći povezati s Vašim odgovorima u anketi.

Poveznica na istraživanje