Odjel za lingvistiku

Poziv na Zadarsku lingvističku sridu

U četvrtak, 7. prosinca 2023. godine u 11.00 sati, doc. dr. sc. Tatjana Balažic Bulc (Odsjek za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani), održat će predavanje s naslovom “Višejezičnost u školskom okruženju” u sklopu Lingvističke sride, serije javnih predavanja o jezikoslovnim temama u organizaciji Odjela za lingvistiku. Predavanje će se održati u učionici 203 u sveučilišnoj zgradi na Rivi (Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2).

Suvremene društvene promjene, kao što su migracije i digitalizacija, utjecale su na to da se početna ideja višejezičnosti sredine (multilingvizam) transformirala u ideju višejezičnosti pojedinca (plurilingvizam). To se sve više odražava i u školskom okruženju, gdje se ističe važnost jezično senzibilne nastave te se u nastavu uvode novi, pluralistički pristupi i strategije. Time se mijenja i uloga učitelja – on je taj koji u višejezičnoj sredini gradi most među različitim jezicima i kulturama. U predavanju ćemo tražiti odgovor na pitanje kako to postići?   
Doc. dr. sc. Tatjana Balažic Bulc na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani predaje hrvatski jezik i južnoslavenska društva i kulture. U istraživačkom radu bavi se kontrastivnom lingvistikom i učenjem/poučavanjem stranih jezika, pri čemu su u centru njezine istraživačke pozornosti srodni jezici, prije svega hrvatski i slovenski, korpusnom lingvistikom, analizom diskursa, retorikom akademskog diskursa i sociolingvistikom. Kao istraživač sudjelovala je ili još sudjeluje u različitim bilateralnim projektima između Republike Slovenije i Republike Hrvatske i u drugim znanstvenim projektima, npr. "Tumačenje za potrebe zdravstva u Sloveniji", "Institucionalni bilingvizam u sredinama s nacionalnim manjinama u Sloveniji". Također je jedan od istraživača u programskoj skupini "P6:0215: Slovenski jezik – temeljna, kontrastivna i primijenjena istraživanja".