Odjel za lingvistiku

Prijave obrana završnih/diplomskih radova

Studenti koje žele obraniti završni/diplomski rad u ljetnom ispitnom roku obranu trebaju prijaviti najkasnije do 15.06.2023.

Studenti koji žele obraniti završni/diplomski rad do kraja rujna trebaju obranu prijaviti najkasnije do 10.09.2023.