Odjel za lingvistiku

PRIJAVE ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ LINGVISTIKE - II. rok

Prijave za razredbeni postupak za upis na redovni jednopredmetni diplomski studij Lingvistike traju do 7. studenog, u tajništvu Trg kneza Višeslava 9, Zadar (zgrada na Relji) svakog radnog dana 9-12 i 13-15 sati. Prijave sa potrebnim prilozima (popis dokumenata koji se prilažu nalazi se u prijavnom obrascu), mogu se donijeti osobno ili poslati poštom. Svi prijavljeni trebaju doći na intervju koji će se održati 8. studenog u 13 sati u prostorijama Odjela za lingvistiku (Trg kneza Višeslava 9, Zadar, 3. kat) 

Prijavni obrazac. Natječaj.