Odjel za lingvistiku

RAZREDBENI POSTUPAK - KONAČNA RANG LISTA

Rang listu za upis na diplomski studij Lingvistike možete vidjeti OVDJE.

 

Upisi  će biti u tajništvu odjela od 15. do 17. listopada, 9-12 i 13-15 sati. Na upis je potrebno donijeti dokumente navedene u natječaju za upis.