Odjel za lingvistiku

REKTOROVA NAGRADA

Na svečanosti proslave Dana Sveučilišta, 25. ožujka 2014. godine, apsolventu diplomskog studija Lingvistike, Ivanu Buljanu, dodijeljena je Rektorova nagrada za akad. godinu 2012./2013. Čestitamo!