Odjel za lingvistiku

Rektorova nagrada za akad. god. 2014/2015.

U ožujku na svečanoj sjednici povodom Dana sveučilišta u Zadru, dodijelit će se pet Rektorovih nagrada za studente za akademsku godinu 2014./2015. Kriteriji za dobivanje Rektorove nagrade je osim ostvarenog prosjeka ocjena i cjelokupni studentski angažman, odnosno, sve druge studentske aktivnosti vezane za istraživački i stručni rad. Studenti Odjela za lingvistiku koji ispunjavaju kriterije (opširnije) mogu se prijaviti u tajništvu do 19. veljače 2016. godine. Potrebna dokumentacija za prijavu treba sadržavati:

  • životopis,
  • ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
  • potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija,
  • ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman studenta/ice u relevantnim aktivnostima.