Odjel za lingvistiku

UPIS IZBORNIH PREDMETA

Studenti s drugih odjela mogu se upisati na ponuđene izborne predmete Odjela za lingvistiku e-mailom ili osobno u tajništvu od 26. 2. do 4. 3. U e-mailu je potrebno poslati naziv predmeta i naziv studija na kojeg se predmet upisuje, ime i prezime studenta te JMBAG. Popis izbornih predmeta koji se nude studentima dostupan je na redovima predavanja koje možete vidjeti ovdje. Raspored je dostupan ovdje

Radno vrijeme tajništva za upis izbornih predmeta:

- ponedjeljak 9-12

- utorak  13-15

- srijeda 9-12 i 13-15

- četvrtak 13-15

- petak 9-12