Odjel za lingvistiku

UPIS IZBORNIH PREDMETA ZA STUDENTE S DRUGIH ODJELA

Studenti s drugih odjela mogu upisati izborne predmete s Odjela lingvistike u razdoblju od 15. do 22. listopada u tajništvu (Obala kralja Petra Krešimira IV, 2, podrum). Radno vrijeme tajništva sa studentima u listopadu je:

ponedjelja, srijeda i petak: od 9 do 12 i 13 do 15:30

utorak i četvrtak: od 9 do 12.

 

Upis se može napraviti i e-mailom na lingvistika(at)unizd.hr, na kojeg će student/ica dobiti odgovor. U slučaju da nije dobio/la odgovor, znači da e-mail nije zaprimljen, pa dođite u tajništvo na upis. U e-mailu je potrebno navesti ime, prezime, naziv predmeta i JMBAG studenta/ice. Dvopredmetni studenti trebaju navesti i na kojem studiju će predmet upisati.