Odjel za lingvistiku

UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA
Studenti koji su položili sve ispite i ostvarili sve propisano studijskim programom mogu doći na upis u tajništvo. Za studente koji nisu položili sve ispite i/ili ostvarili sve propisano studijskim programom, naknadno će biti stavljena obavijest o početku upisa u višu godinu.