Odjel za lingvistiku

Upisi na jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij Lingvistike

Početkom listopada 2015. godine na jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij Lingvistike upisuje se po 15 studenata uz punu subvenciju MZOS-a.
Srdačno Vas pozivamo da nam se obratite s pitanjima i komentarima na tel. +385 23 200824 ili na email lingvistika@unizd.hr 
Informacije o studiju te općenito o lingvistici možete pročitati u priloženom letku. Ovdje