Odjel za lingvistiku

Upisi u ljetni semestar/upis izbornih predmeta

Upisi u ljetni semestar i upis izbornih predmeta traju od 15.02.2016.- 14.03.2016.

Redovni studenti koji plaćaju školarinu su dužni donijeti uplatnicu za upis i uplatnicu za troškove školarine.

Za upis u ljetni semestar ne postoje uvjeti.