Odjel za lingvistiku

UPISI U PRVU GODINU

Objavljen je natječaj za upis na jednopredmetni diplomski studij Lingvistike. Natječaj i obrasci za prijave nalaze se ovdje. Zajedno s prijavom i potrebnim dokumentima potrebno je u tajništvo predati i motivacijsko pismo.

 

Prijave se primaju u tajništvu do 5. 10. (preporučene pošiljka prema uvjetima u Natječaju)

 

Intervjui s pristupnicima će početi u srijedu 10. 10. prema rasporedu koji će biti 9. 10. (poslije podne) objavljen na webu.

 

Privremena rang lista će biti objavljena 11. 10. Upis pristupnika koji ostvare pravo na upis vršit će se od 15. do 17. 10. u tajništvu Odjela za lingvistiku. Studenti koji pored Lingvistike upisuju jedan dvopredmetni studij, na upis dolaze najprije u tajništvo Odjela za lingvistiku.