Odjel za lingvistiku

Završni ispit - obavijest

Završni ispit u jesenskom ispitnom roku održat će se 15.09. i 29.09.2021. u 14 sati na Relji.

Zainteresirani kandidati za pisanje Završnog ispita na Odjelu za lingvistiku koji je predviđen za 15. rujna trebaju se putem elektroničke pošte prijaviti u tajništvo Odjela za lingvistiku i putem Studomata najkasnije do 10. rujna. Prijava je potrebna zbog organizacije ispita i provjere uvjeta za pristupanje Završnom ispitu. 

Zainteresirani kandidati za pisanje Završnog ispita na Odjelu za lingvistiku koji je predviđen za 29. rujna trebaju se putem elektroničke pošte prijaviti u tajništvo Odjela za lingvistiku i putem Studomata najkasnije do 24. rujna. Prijava je potrebna zbog organizacije ispita i provjere uvjeta za pristupanje Završnom ispitu.