Odjel za lingvistiku
DIPLOMSKI RAD - obrana

DIPLOMSKI RAD - obrana

Marina Kosović branit će diplomski rad pod nazivom Aspekti konceptualne metafore; analiza konceptualnih metafora o ljubavi u pjesmama hrvatskih i inozemnih izvođača/ica, u četvrtak 19. prosinca 2013. godine s početkom u 14 sati u učionici u Studentskom domu na Novom kampusu.
Pročitaj više
DIPLOMSKI RAD - obrana
HUMANITARNA AKCIJA

HUMANITARNA AKCIJA

Studenti Odjela kulture i turizma vas pozivaju na humanitarnu akciju. Opširnije:

http://www.unizd.hr/Novosti/View/tabid/3828/articleType/ArticleView/articleId/3660/Humanitarna-akcija-studenata-Odjela-za-turizam-i-komunikacijske-znanosti.aspx
Pročitaj više
HUMANITARNA AKCIJA