Odjel za lingvistiku
Poziv na lingvističku sridu: dr. sc. Nataša Šprljan, Čakavska i štokavska obilježja govora zadarske okolice

Poziv na lingvističku sridu: dr. sc. Nataša Šprljan, Čakavska i štokavska obilježja govora zadarske okolice

U srijedu, 4. travnja 2018. godine, u 15:30 sati dr. sc. Nataša Šprljan (Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru) održat će predavanje pod naslovom "Čakavska i štokavska obilježja govora zadarske okolice?" u sklopu Lingvističke sride, serije javnih predavanja o jezikoslovnim temama u organizaciji Odjela za lingvistiku. Predavanje će se održati u dvorani za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar). Veselimo se Vašem dolasku!

Sažetak
Pročitaj više
Poziv na lingvističku sridu: dr. sc. Nataša Šprljan, Čakavska i štokavska obilježja govora zadarske okolice
Poziv na predavanje akademika prof. dr. sc. Ranka Matasovića: "Čemu služi lingvistika?"

Poziv na predavanje akademika prof. dr. sc. Ranka Matasovića: "Čemu služi lingvistika?"

Srdačno ste pozvani na predavanje akademika prof. dr. sc. Ranka Matasovića (Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) pod naslovom "Čemu služi lingvistika?" koje će se održati u sklopu obilježavanja obljetnice Odjela za lingvistiku. Predavanje će se održati u srijedu, 21. ožujka 2018. godine, u 17 sati u Svečanoj dvorani u glavnoj zgradi Sveučilišta u Zadru. 
Pročitaj više
Poziv na predavanje akademika prof. dr. sc. Ranka Matasovića: "Čemu služi lingvistika?"
RAD ZADARSKIH LINGVISTA U VODEĆEM SVJETSKOM ČASOPISU

RAD ZADARSKIH LINGVISTA U VODEĆEM SVJETSKOM ČASOPISU

Članovi Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić i dr. sc. Mia Batinić Angster među autorima su članka objavljenog u prestižnom znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), službenom znanstvenom časopisu američke Akademije znanosti s tradicijom dužom od 100 godina (prvi broj časopisa objavljen je 1915. godine). Časopis PNAS smatra se trećim najutjecajnijim svjetskim znanstvenim časopisom nakon časopisa Nature i Science. Časopis je multidisciplinaran i objavljuje izvorne znanstvene radove na engleskom jeziku iz područja prirodnih i društvenih znanosti. Prema Journal Citation Reports, PNAS je 2016. godine imao impact factor 9.661, s gotovo 1.4 milijuna citiranja u desetogodišnjem razdoblju od 1999. do 2009. godine (ispred časopisa Nature i Science, a odmah iza najcitiranijeg znanstvenog časopisa Journal of Biological Chemistry).
Marijana Kresić i Mia Batinić Angster od 2014. godine sudjeluju na međunarodnom projektu Eksperimentalna morfosintaksa južnoslavenskih jezika (Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic languages, EMSS: https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/linguistics-research/recently-funded-projects/coordinated-research-experimental) sa suradnicima s još sedam europskih sveučilišta. Objavljeni rad When linearity prevails over hierarchy in syntax (https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme/EMSS_publications/EMSS_PNAS_Publication) predstavlja glavne rezultate višegodišnjeg istraživanja sročnosti glagola s koordiniranim subjektima u južnoslavenskim jezicima te ukazuje na snažnu i ujednačenu prednost sročnosti po linearnoj bliskosti pred sročnosti po hijerarhijskim kriterijima.
Istraživanje je provedeno na sveučilištima u Zadru, Zagrebu, Sarajevu, Novoj Gorici, Novom Sadu i Nišu, gdje je testirano preko 300 studenata prve i druge godine nelingvističkih studija. Buduća će istraživanja proširiti istraživačku temu i metodologiju i na druge jezične skupine, za koje već znamo da koriste slične strategije sročnosti sa složenim konjunktima.
Posebno treba istaknuti doprinos zadarskih studenata uspjehu ovog istraživanja. Naime, u sklopu su se projekta istodobno provodili eksperimenti s izvornim govornicima na svim suradničkim institucijama projekta, a na zadarski je Odjel za lingvistiku došao velik broj studenata kako bi se njima podvrgnuo. Osim ispitanika, treba spomenuti i studente lingvistike koji su pomogli u samom provođenju istraživanja kodirajući i analizirajući odgovore ispitanika i tako stekli vrlo korisno praktično iskustvo u radu na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu.
Pročitaj više
RAD ZADARSKIH LINGVISTA U VODEĆEM SVJETSKOM ČASOPISU
Poziv na obilježavanje Desete obljetnice Odjela za lingvistiku

Poziv na obilježavanje Desete obljetnice Odjela za lingvistiku

U srijedu, 21. ožujka 2018. godine, održat će se obilježavanje Desete obljetnice Odjela za lingvistiku u Svečanoj dvorani s početkom u 16:30 sati. Tim povodom akademik prof. dr. sc. Ranko Matasović (Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održat će predavanje pod naslovom "Čemu služi lingvistika?" Djelatnici Odjela za lingvistiku srdačno pozivaju kolege i kolegice sa Sveučilišta u Zadru na obilježavanje obljetnice Odjela i na predavanje prof. dr. sc. Matasovića. Poziv možete pročitati ovdje.
Pročitaj više
Poziv na obilježavanje Desete obljetnice Odjela za lingvistiku
Obavijest o znanstvenom skupu: Zadarski lingvistički forum 2018

Obavijest o znanstvenom skupu: Zadarski lingvistički forum 2018

Zadarski lingvistički forum u organizaciji Odjela za lingvistiku ove se godine održava od 21. do 24. ožujka u obliku međunarodnoga znanstvenog skupa i proljetne škole za doktorande, poslijedoktorande i mlade istraživače. Tema je ovogodišnjega ZLF-a “Language Documentation and the Treatment of Spoken Language”, a program možete pronaći na ovim mrežnim stranicama: https://zadarskilingvistickiforum.blogspot.hr/.
Pročitaj više
Obavijest o znanstvenom skupu: Zadarski lingvistički forum 2018
Poziv na Lingvističku sridu: Morana Lukač, MA, Preskriptivisti i lingvisti: Dijalog u kontekstu engleskog govornog područja

Poziv na Lingvističku sridu: Morana Lukač, MA, Preskriptivisti i lingvisti: Dijalog u kontekstu engleskog govornog područja

Dragi kolege, drage kolegice,


srdačno ste pozvani na Lingvističku sridu koja će se održati u srijedu, 14. ožujka 2018. godine u 16:00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije u rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar). 

Predavanje će održati Morana Lukač, MA (Centar za lingvistiku Sveučilista u Leidenu) na temu Preskriptivisti i lingvisti: Dijalog u kontekstu engleskog govornog područja


Veselimo se Vašem dolasku, novim spoznajama i raspravama!

Srdačno,

Zadarska lingvistička srida
Odjel za lingvistiku


Pročitaj više
Poziv na Lingvističku sridu: Morana Lukač, MA, Preskriptivisti i lingvisti: Dijalog u kontekstu engleskog govornog područja
Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ za ak. god. 2018./2019.

Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ za ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ koji je moguće ostvariti u zimskome semestru ak. god. 2018./2019., u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. ili tijekom cijele akademske godine 2018./2019. Rok za prijavu je 23. ožujka 2018. godine, a cjelokupni tekst natječaja, u kojem je objašnjen...

Pročitaj više
Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ za ak. god. 2018./2019.